DAY 139: Jeg kan redde liv, kan du?

http://www.flickr.com/photos/13639732@N02/4279010949/
En mann i 50-årene faller sammen på den øde gangveien like ved der du bor. Du er på vei hjem og ser at han faller. Det er ingen andre i nærheten. Hva nå?
Du har sikkert lært det en gang. Hjerte-lunge-redning. HLR. I svømmetimen på skolen, eller kanskje på et kurs en gang... Men hvordan var det nå igjen? Var det tre ribben til høyre, to fingre imellom- eller var det til venstre ... og skulle man trykke helt ned før en pustet inn...eller var det omvendt?
De sa det var  best å vente på fagfolk, sa de ikke....best å ikke gjøre noe som kunne gjøre situasjonen verre, var det ikke det det sa? Ringe 113 , eller var det 112.. 110?  Har du egentlig den kunnskapen som skal til for å være noens livredder?

HUSK A-B-C- BLI LIVREDDER PÅ 1-2-3
Retningslinjene for hvordan en gjør HLR har forandret seg mye i løpet av de siste årene. For å gjøre ting lettere. For å lære flere å redde liv. Det viktigste er nemmelig ikke å gjøre alt 100 prosent etter boka, men å gjøre det en kan. Holde hodet klart. Tenke. Ringe 113 etter hjelp. Begynne - og å fortsette. Bli i situasjonen og gjøre det en kan helt til noen fra helsevesenet ber deg om å slutte. Det betyr egentlig fint lite om du plasserer hendene dine helt riktig så lenge du er omtrentlig innenfor hjerteradius og trykker hardt nok og fort nok. Men. Når det er sagt: Det koster folk flest overraskende lite å lære seg hvordan en gjør HLR riktig.
Hvem vet, kanskje fester det seg. Husk A-B-C bli livredder på 1-2-3.
A-B-C  : airways, breathing, circulation
1- 2- 3  : luftvei, pust, sirkulasjon

Oftere enn du tror er det noen rundt deg. Finner du en person liggende på bakken og ikke klarer vekke vedkommende, anta at personen trenger hjelp. Du er nå denne personens stemme.  ROP HØYT OG TYDELIG ETTER HJELP. Får du svar, be hjelpen ringe nødnummeret 113. Er du alene, ring selv. Nødetaten AMK vil guide deg gjennom de nesste trinnene.

Slik utfører du riktig hjerte- lunge-redning ( HLR)
Først. Vurder situasjonen! Er den som trenger hjelp virkelig bevisstløs? En kan anta at en person som ligger med lukkede øyne på bakken ikke ligger slik av eget bevisst valg. Men, vedkommende kan eksempelvis 1: sove,  2: være full eller  3: være syk, men ikke nødvendigvis være i behov av HLR.  Sjekk derfor alltid bevissthetsgrad. Klarer du vekke vedkommende? Puster vedkommende? Slår hjertet? Rop høyt, rist, og klyp i kinnene. Ta for all del i, gjør det ordentlig.  Poenget her er å sjekke om personen er vekkbar, bevisst. Er personen ikke vekkbar, gir personen ingen form for respons- legg vedkommende på rygg. Ikke kast bort tid med å lete etter puls. Du er nå klar til å Sjekke ABC

A ( airways) legg en hånd på personens panne og den andre under personens hake. Løft personens hake lett frem slik at LUFTVEIENE står mest mulig åpne. Du utfører nå A- du sjekker luftveiene- personens AIRWAYS. Sitter det noe i luftveiene som du ser og kan nå med fingrene ( typ oppkast/ en kjøttbit etc) - ta det ut. Dersom du ikke ser noe antar du at det ikke er noe der.

B (breathing) Lytt etter pust. Dette gjør du ved å legge øret ditt inntil den bevistløses ansikt (les nese og munn) samtidig som du ser om den bevistløses brystkasse beveger seg opp og ned. Kan du høre og kjenne pust, se at brystkassen beveger seg; legg personen i stabilt sideleie.
Kan du ikke se eller høre pust, start HLR. Tenk at det viktigste nå er å ivareta;  C-( circulation) = SIRKULASJONEN - hjertets evne til å pumpe oksygenrikt blod rundt i kroppen.

C (circulation) En bevistløs som ikke puster selv trenger hjerte-lunge-redning. Du bruker ikke viktig tid på å lete etter puls. Husk! det viktigste er at du starter, holder hjertet igang og "dytter" blodet og oksygenen som er igjen i blodet til hjernen. Selvfølgelig er det viktig også å gi pustehjelp, men dette kommer hos voksne i andre rekke. Begynn hos voksne alltid med hjertekompresjoner. Det er lettere enn du tror, gjenta x 30 og gi deretter innblåsninger x 2. Gjennta oppskriften til hjelp kommer.

hjertekompresjoner gjør du slik:
plasser hendene dine midt på brystkassen til den bevisstløse. Det er ikke så farlig hvor, men tommelfingerregelen er at du forsøker å plassere hendene dine omtrent der niplene sitter eller en gang satt. Du " låser" albuene dine så armene dine er stive, trykker raskt rett inn. Du skal tenke at du skal omtrent 1/3 ned av vedkomnes størrelse. Hos de aller fleste norlamvektige voksne kan du med andre ord ta rimelig hardt i for å oppnå dette. Og dette skal gå relativt raskt. Tenk 100 ganger inn i minuttet. Det er raskt. Og obs: Det er helt normalt å brekke ribbein. Gjør du dette- hører du en knasende lyd- bare fortsett. Man kan leve med brukne ribbein- man kan ikke leve med et hjerte som ikke slår. Tell høyt (eller lavt om du vil!) til 30. Du skal nå gi innblåsninger

Innblåsninger gjør du slik:
løft den bevistløses hake opp og frem ved å legge en hånd på personens panne samtidig som du legger en hånd på personens hake og vipper holdet bakover. Dette åpner luftveiene. Knip med tommel og pekefinger den bevistløses nese sammen og legg munnen din over munnen til den bevistløse. Poenget her er å dekke munnen, ikke kysse! Gjør 2 korte innblåsninger- rolig- tenk kjøreavstand på motorvei 1001-1002. Slutt etter 1002.  Du gjør det riktig når du ser at vedkomnes brystkasse løfter seg/ fyller seg noe med luft.

HLR oppsummering:
30 kompresjoner - 2 innblåsninger. Gjenta til hjelp kommer. Gjør raske bytter mellom kompresjon og innblåsninger. Tenk at du holder hjertet igang. Hver gang du gir innblåsninger står hjertet i ro, vær derfor rask i vendingene :)
Et fåtall med hjertestans våkner til uten hjelp av hjertestarter, men skulle dette skje mens du yter hjelp så stopp dersom vedkomne våkner. Hjelp da personen over i stabilt sideleie og overvåk situasjonen inntil du får hjelp.

Du løper til mannen som har fallt sammen på gangveien. Han ligger på siden, urørlig med lukkede øyne. Du snakker høyt til han- om og om igjen mens du rister i overkroppen hans. Du får ingen reaksjon. Du puster fortere, hendene dine skjelver og du hører dine egne pulsslag i ørene. Likevel starter du mens du gjentar for deg selv ABC...ABC..

airways:  Du sikrer at mannen har frie luftveier ved å snu han over på ryggen. Samtidig som du gjør dette sier du gjentatte ganger HEI! VÅKN OPP! til mannen mens du rister han og klyper han HARDT  i underarmen. Du klapper han på kinnene, men får ingen reaksjon. Du vipper nå  hodet hans bakover slik at halsen ligger blottet. Mens du gjør dette roper du høyt på hjelp. Flere ganger.
breathing: du sjekker om mannen puster ved å legge øret ditt inntil mannens munn samtidig som du ser om brystkassen hever og senker seg. Igjen roper du høyt etter hjelp. Du kjenner ingen pust og ser ikke at brystkassen hever eller senker seg. Mannen ligger helt stille. Det kommer en dame løpende og du ber henne ringe 113 mens du selv starter HLR
circulation: du har allerede begynet å komprimmere / gjøre hjertekompresjoner idet damen som har kommet til forteller at hun har kommet gjennom på 113. Du får beskjed om å fortsette som du gjør og at hjelp er på vei.Du trykker 30 ganger og gjør 2 innblåsninger. Så begynner du på nytt. Ingen reaksjon.Du fortsetter til hjelp kommer.

Ambulansen ankommer
Når ambullansen kommer fortsetter du med det du gjør helt til noen ber deg trekke unna. Siden du  kontinuerlig har utført hjertekompresjoner i flere minutter kan helsepersonell nå bruke hjertestarter for å forsøke å starte mannens hjerte. De setter nå på "pads" på brystet til mannen for å kunne sjokke hjertet inn i rytme igjen. Hadde ikke du utført kompresjoner ville hjertet nå vært mettet med blod og ikke vært i stand til å ta imot sjokk. Med andre ord, uten kompresjoner ville mannens hjerte blitt stående å flimre og hjetestarteren ville ikke hatt effekt.
Siden du har utført riktige kompresjoner kan helsepersonell nå bruke hjertestarter. De gir hjertet et støt. Dette ser voldsomt ut, men er nødvendi for å nullstille hjertet slik at det kan begynne å slå av seg selv igjen.
Etter flere forsøk hører du ambullansepersonell si at mannen har puls. Han blir løftet på båre og kjørt med blålys til sykehus. Du får senere vite at han har våknet opp i ambullansen. Mannen overlever takket være deg og din kunnskap om hjerte- lunge-redning.  Hver dag dør mellom 10-15 personer av pluttselig og uventet hjertestans i Norge. Plutselig og uventet hjertestans en tilstand hvor hjerteslagene plutselig og uventet stopper opp. Årsaken er en unormal livstruende hjerterytme, med utspring i hjertets elektriske ledningssystem. Den vanligste hjerterytmen ved plutselig hjertestans er ventrikkelflimmer, en tilstand hvor hjertets pumpearbeid er så kaotisk, at hjertet ikke er i stand til å pumpe blodet rundt i kroppen og frem til hjernen.Ved plutselig hjertestans vil den normale blodsirkulasjonen opphøre, vedkommende vil bli bevistløs og slutte å puste normalt. Uten umiddelbare tiltak, vil personen nesten alltid døRundt 5-6000 mennesker får hjertestans utenfor sykehus i Norge hvert år. Omlag 5 prosent av disse overlever. Forskning har visst at overlevelsen kan heves til 15 prosent, noe som betyr mange liv reddet hvert år dersom fler er bevisst på hvordan en kan hjelpe.  Sjansen for å overleve hjertestans øker betydelig, dersom det raskt settes igang hjerte-lunge-redning. Omlag 3 aktive idrettsutøvere /opptil 35 år rammes årlig av hjertestans i Norge.Gjennomsnittsalderen er like over 60 år, men fler og fler unge rammes.

Jeg kan redde liv. Kan du?


No comments:

Post a Comment

feel free to comment:)