day 218: Abortmotstander, tenk deg om

Blogger, sykepleierstudent og ungdomspolitiker i KrF, Sandra Helene er i mot abort.  Det får hun gjerne være. Men som fremtidig sykepleier og blogger bør hun kanskje begynne tenke over makten hun har.  - Det skremmer meg at rundt 15 000 ufødte barn hvert år blir fratatt muligheten til et verdifullt liv i den frie natur, sier 20 årige Sandra fra Mandal. Det skremmer meg at sneversynte bloggere som Sandra blir løftet frem i massemedia. 
http://imgfave.com/popular/page:5

I følge verdens Helseorganisasjon, WHO, blir omlag halvparten av alle påbegynte svangerskap avbrutt. Enten ved at kvinnen ufrivillig mister sitt ufødte barn,  eller ved at kvinnen selv velger å avbryte svangerskapet. Når en snakker om langt over 200 millioner påstartede graviditeter blir da også tallene for provoserte aborter høye. Med andre ord; over 50 millioner kvinner velger årlig å ta den vanskelige avgjørelsen det er å avslutte et svangerskap, et mulig liv, og samtidig med det kanskje også i ytterste fall redde sitt eget.

To be or not to be. Når starter livet?  
Det er vel i bunn og grunn det diskusjonen ebber ut i. Det og hva en tenker om livet i og for seg. Er det ok å abortere bort et sykt barn eller et barn unnfanget med tvang, men feil å abortere fostre der mor har rett alder og kun har vært såkalt uforsiktig. Hvems liv skal i så fall veie tyngst. Mors liv og livsutsikter uten barn eller barnets. Diskusjonen kan ikke handle om hvordan barnet ble til for mener en at det er liv, så mener en at en tar liv. Uansett forhistorie. Da handler ikke diskusjonen lenger om hvorvidt en er for eller mot abort, men hvorvidt en er for eller mot abort under visse omstendigheter. To be or not to be. Når starter livet. Ikke et lett spørsmål til tross for at bedrevitere flest mener de har svaret. Starter livet ved unnfangelsen eller starter livet ved fødselen?
De fleste har en mening, noen står sterkere for hva de mener enn andre, men få velger heldigvis å fronte dette i abortmotstandens navn. De fleste i Norge anno 2013 er inneforstått med at provosert abort inngår under retten til å bestemme over egen kropp og over eget liv. De fleste forstår at denne retten ikke tas lett på av kvinnene som velger å få utført abort og de fleste forstår at temaet kan være både sårt og vondt å forholde seg til for kvinner som har valgt dette alternativet. For kvinner som vurderer alternativet og for kvinner som er ufrivillig barnløse.

ufrivillig barnløs- for abort
Det er ingen hemmelighet. Jeg ønsker meg barn. Inderlig, sterkt, hele tiden. Likevel støtter jeg retten til selvbestemt abort. Selvfølgelig gjør jeg det. Jeg lever i 2013. Jeg vet at kvinner som har bestemt seg for å fjerne et uønsket barn vil få dette til med eller uten offentlig støttet medisinsk assistanse. Jeg er sykepleier og jeg tror på å redde liv, men ikke for enhver pris. Jeg mener at kvinner skal ha retten til å bestemme over egen kropp. Jeg er for abort.
Som sykepleierstudent har jeg deltatt aktivt i å fjerne foster fra kvinner som ikke av ulike årsaker ønsket å bære frem barnet de var svangre med. Jeg har trøstet, holdt, støttet og undervist. Mange kvinner. Titalls kvinner. Og- Det finnes sikkert kvinner som ikke tar ansvar for egen reproduskjonsevne, som tar lett på det å fjerne et uønsket foster, men jeg har ikke møtt henne. Derimot har jeg møtt kvinners sorg, lettelse, skam, skyldfølelse og redsel i møtet med norsk helsevesen. Så medblogger og ungdomspolitiker Sandra Helene; tenk deg om.

"min mening. Er det moren som ikke er klar for å ta vare på et annet liv, ja da har vi adopsjon. Tenk så mange mennesker som sitter her i landet og ikke kan få sine egne barn. Tenk hvilken gave, og tenk hvor ønsket det barnet ville vært. Er det alderen som er problemet? Joda, denne har jeg forståelse for. Men er du 16 eller 30, en god mor kan du faktisk bli uansett" Sandras blogg

Sandra. Jeg skriver ikke dette for å være slem eller for å rokke ved din lovbestemte rett til å mene og ytre dine meninger, men jeg ønsker inderlig at du retenker hva du blogger da du selv påstår å være politiker. Hva tror du egentlig ville skjedd om vi tok bort muligheten til selvvalgt abort? Har du tenkt gjennom det før du postet innlegget ditt? Har du gjort noen som helst form for research før du dømmende lirer av deg egne meninger samtidig som du fronter å være fremtidig sykepleier.

Livet er ikke så svart hvitt som enkelte vil ha det til å være. Det er en grunn til at kirurger og operasjonssøstre kler seg i grønt. Grønt. Nøytralitetens farge.  De gjør en jobb de er satt til å gjøre, som profesjonelle. Kler av seg egne meninger i møtet med pasienten de ved ed har sverget til å behandle med respekt. De dømmer ikke, det er ikke helsearbeideres jobb å dømme. Det er ei heller ingens rett å kalle helsearbeiderefor mordere. Jeg er ingen morder selv om jeg støtter kvinners rett til å bestemme selv. Jeg er ingen morder selv om jeg heller ser at provoserte aborter utføres sterilt på sykehus enn i skitne bakgater.


forresten-- så nettopp innlegget ditt toneravtanker.http://toneravtanker.wordpress.com/2013/01/22/jeg-forbeholder-meg-retten-til-a-bestemme-over-egen-kropp/ Befriende. Thanks! var redd verden er snudd helt på hodet..
ooooooogggg .... pust ut.

4 comments:

 1. Du må ha lest mere på kommentarene på hennes innlegg enn selve innlegget. Mord, ta vekk en rett, ikke bestemme over egen kropp - Sandra sier ingenting om det. Hun er prinsipielt i mot abort, det er nok sikkert korrekt - det er det mange som er. Men det hun ønsker for å få et norsk samfunn med færre aborter, er holdningsendringer på noen områder (abort som preventiv), og samfunnsendringer på det området der det offentlige Norge skriker etter flere som kan arbeide slik at vi får skatteinntekter & pensjon frem i tid - uten å legge til rette for at denne gruppen kan bli en del av det.

  Sykepleier eller ikke - null betydning det. Dette er politikk, hverken mer eller mindre. Og det er heldigvis også muligheter for en sykepleier å mene om dette området.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hei Anonym. Nei. Jeg har lest innlegget fra bloggen hennes flere ganger, derimot ikke kommentarene. Kanskje vi er uenige her, men i det at Sandra er prinsippiellt imot abort, som du sier, så er hun derav og prinsippiellt for å ta vekk kvinners rett til selvbestemmelse over egen kropp. Det er tydelig at Sandra baserer sine holdninger til dette såre temaet etter møtet med en ung dame som antageligvis ikke hadde "tatt så lett på" abort om det kom til stykket som det Sandra legger det frem som.

   at jeg er sykepleier eller ikke, og medblogger Sandra og, er på ingen måte uten betydning. Det er oss i vårt valg av yrke kvinner som aborterer møter. Kanskje ikke direkte ved abort, dersom hun ikke ønsker å jobbe med dette, men ved senere journalopptak etc. Sandras offentlige holdninger via blogg er derav av stor betydning. Hun står selvfølgelig som alle andre fritt til å mene det hun vil, men å fronte så sterke meninger uten å ha gjort grundig research er respektløst overfor kvinner som har tatt et vanskelig livsvalg.

   er min mening.

   Delete
 2. Jeg er så enig med deg. Jeg har sett folk som prøver å utløse ting på egen hånd. Folk finner alltid en vei til å få det de vil. Og selv om man føder barn betyr ikke det at man er en god mor selv om man er 30 eller 16. Det er noen ganger det vanskelige (og rette andre ganger ikke) valget er at man ikke er i stand til å ta hånd om barn der og da. Alle er så forskjellige, og derfor er det så viktig at helsearbeidere er der for å hjelpe den personen til å ta det beste valget for seg. Ikke for alle andre!

  ReplyDelete
  Replies
  1. :) jeps. det finnes fremdeles mange land i verden hvor religion styrer menneskeseskjebner- hvor kvinner dør på grunn uhygieniske aborter gjort av ikke-helsepersonell. Sterke meninger,sårt tema. For mange. MEN: så lenge folk har sex vil uønskede barn bli fjernet. På den ene eller den andre måten.

   Iflg NORAD
   Trygg abort

   Å bedre tilgangen på trygg abort har høy prioritet for den norske regjering fordi det en viktig del av å sikre kvinner kontroll over egen kropp og seksualitet.

   Restriktiv abortlovgivning fører til mangel på trygge tjenester som kvinner har råd til, og fører til varige helseskader og ufruktbarhet, og det fører til dødsfall. Behandling av abortkomplikasjoner kan være medisinsk komplisert, krever konstant medisinsk beredskap, og er mer kostbart enn om helsetjenesten hadde ytt trygge aborttjenester.

   Disse problemene kan lett unngås med enkle midler. God tilgang på trygg abort redder liv, og sparer penger og kostbar tid!

   Tilgang på trygg abort er en menneskerett når det handler om å redde den gravide kvinnens liv og helse. Å nekte kvinner abort i en slik situasjon er likestilt med tortur og nedverdig behandling.

   Uønskede svangerskap og bruken av farlige abortmetoder må ses i sammenheng med at kvinner i svært mange kontekster har liten grad av kontroll over egen kropp, seksualitet og fertilitet, og generelt dårlig tilgang til gode helsetjenester.

   Delete

feel free to comment:)